Bamse 2 år <3 f-2örsta gången i öppen klass cert o BH

Wide-Glide´s Little Legolas

född 20160727

e. So Dkuch Thelminas Mutts Nutts (öga. patella u,a)

Wide-Glide´s Handsome Herritage (öga,patella ua)

vikt 2,6 kg

6+6 saxbett

no molera

patella 0/1 

utställd med Bir-valp och flera offeciella placeringar med  CK Cert och Bh-2a

äg. C Severinsson

  • Bamse 1 år SKK utställning Backamo 2a bästa junior med CK

  • Bamse 10 v.

  • Bamse 4 mån.