5. jul, 2022

Borås Skk, Nordisk 1 juli

Borås Nordisk utställning

BIR ,CERT,NORDISKT CERT Mickan (Görliss Ice Tricky Woo) E. Kisci Flaming Ice Cream u. Görliss Chinatown Rose
Exelent och bästa junior Gullan ( Görliss Ice Ivy)
Exelent , Tessi( Wide Glide's Winnie the Witch )
E. Can,ch Us ch Diadem Choise Morsel U. Sevch Wide Glide's Jill Johnson
Tack Domare Rony Dojendi