Saga 3 mån.

Wide-Glide´s Joan Jet

Saga 8 v

2015-06-16

e. Chi´s Lovely Mac Duff (Patella o öga ua)

u.Wide-Glide´s Electra (patella o öga ua)

Patella ua.

BIR ,BIG-4 på första valputställningen endast 4 mån.

äg. Fam. Svensson